Μουσικές Εκδόσεις Ρωμανός
Εκδότης
Διεύθυνση: Δικαίου 10-12 117 41 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9200260
Θεοδωράκη Μαργαρίτα