Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας
Εκδότης
Διεύθυνση: Τ. Θ. 1297 Πλατεία Γεωργίου Α΄ 17, 261 10 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610 623730
e-mail: theat-pat@otenet.gr
web site: www.dipethepatras.gr