Απόστροφος
Εκδότης
Διεύθυνση: Καπουκίνων 10-12 491 00 Κέρκυρα
Τηλέφωνο: 26610 20884