Σύγχρονα Θέματα
Εκδότης
Διεύθυνση: Βαλαωρίτου 12 106 71 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3628501