Ισνάφι
Εκδότης
Διεύθυνση: Σουλίου 18 453 32 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 70703
e-mail: info@isnafi.gr
web site: www.isnafi.gr
Βαδαλούκας Παναγιώτης