Εταιρεία Συγγραφέων
Εκδότης
Διεύθυνση: Κοδριγκτώνος 8 112 57 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8231890
e-mail: info@authors.gr
web site: www.authors.gr