Ο Πολίτης
Εκδότης
Διεύθυνση: Ζωναρά 10 114 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6470079
e-mail: polithis@otenet.gr