Μικρή Άρκτος
Εκδότης
Διεύθυνση: Γρηγορίου Κυδωνιών 21, 172 37 Υμηττός
Τηλέφωνο: 210 7610617
e-mail: m-arktos@otenet.gr
web site: www.mikri-arktos.gr
Παρασκευάς Καρασούλος