Καραβία, Δ. Ν. - Αναστατικές Εκδόσεις
Εκδότης
Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία
Διεύθυνση: Ασκληπιού 35, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3620465
e-mail: karaviareprints@ath.forthnet.gr
web site: www.rarebooks.com.gr
Διονύσης Καραβίας