Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών
Εκδότης
Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 73, 106 83 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3300924
e-mail: poev@otenet.gr