Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου "Παπαχαραλάμπειος"
Εκδότης
Διεύθυνση: A. Κοζώνη 7, 303 00 Ναύπακτος
Τηλέφωνο: 26340 27388
e-mail: mail@vivl-nafpakt.ait.sch.gr
web site: www.vivl-nafpakt.westnet.gr