Στάικος Κωνσταντίνος Σ.
Εκδότης
Διεύθυνση: Π. Αραβαντινού 10, 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7241933