Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων
Εκδότης
Διεύθυνση: Ανακρέοντος 24 - 28, 162 31 Αθήνα [Κεντρική διάθεση: "Κατάρτι" Μαυρομιχάλη 9, τηλ. 210 3604793, 210 3601271, fax 210 3609697]