Πύλη
Εκδότης
Διεύθυνση: Γρανικού 10, Τ. Κ. 104 35 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5220895
e-mail: info@pyli.com.gr
web site: www.pyli.com.gr
Φώντας Λάδης