Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
Εκδότης
Διεύθυνση: Αχαρνών 417 11143 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7210554