Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας
Εκδότης
Διεύθυνση: Ερεσσού 43, 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3819465
e-mail: alexethn@otenet.gr