Πολιτιστικές Εκδόσεις
Εκδότης
Παπαδήμας Δημ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση: Βερανζέρου 15, 106 77 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3640235
e-mail: papadimas@in.gr