Βιβλιοθήκη Τράπεζας Αττικής
Εκδότης
Διεύθυνση: Ομήρου 23 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3607923