Κουκκίδα
Εκδότης
Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 37 106 77 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3802644
e-mail: koukkida.edit@yahoo.gr
Δημήτρης Δημόπουλος
Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο Θεμιστοκλέους 37 106 83 Αθήνα Τηλ: 210 3802644 FAX: 210 3839930