Ηλέκτρα
Εκδότης
Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 119, 171 22 Νέα Σμύρνη
Τηλέφωνο: 210 9414010
e-mail: info@electrabooks.com
web site: www.electrabooks.com