Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης
Εκδότης
Διεύθυνση: Δημοσθένους 4 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 283398
web site: www.elth.org