Μεσόγειος
Εκδότης
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κύπρου Γραφείο Εκδόσεων Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων
Τηλέφωνο: +357 22 894286
e-mail: mesogeios@ucy.ac.cy
web site: www.ucy.ac.cy/default.aspx?w=universityandsociety&l=el-GR&p=mesogiospress
Βλέπε: "Ελληνικά Γράμματα"