Διάπλαση
Εκδότης
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 76 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3808455
e-mail: info@diaplasibooks.gr
web site: www.diaplasibooks.gr
Κυριάκος Γ. Kαραΐσκος