Εταιρεία Παιδείας και Πολιτισμού "Εντελέχεια"
Εκδότης
Διεύθυνση: Στερνίζες Κορωπίου 166 02 Βάρη
Τηλέφωνο: 210 9656200-10