Στερέωμα
Εκδότης
Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 130 και Κομνηνών 24 114 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6426393
e-mail: info@stereoma-sa.gr
web site: www.siolasmaps.gr, www.stereoma-sa.gr
Σιόλας Α.