Ελφίλ
Εκδότης
Διεύθυνση: Τ.Θ. 18 111 Τ.Κ. 116 01 Παγκράτι
Τηλέφωνο: 210 7211415
e-mail: elfil@elfilbooks.gr
web site: www.elfilbooks.gr