Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
Εκδότης
Διεύθυνση: Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 2810 283219
e-mail: info@historical-museum.gr
web site: www.historical-museum.gr