Οιάτης
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιωνίας 38 171 21 Ν. Σμύρνη
Τηλέφωνο: 210 9370688
e-mail: oiatis@otenet.gr
Σαραντάκης Πέτρος