Φωτογραφικό Κέντρο Σκοπέλου
Εκδότης
Διεύθυνση: 37 003, Νήσος Σκόπελος
Τηλέφωνο: 24240 24121
e-mail: pcskopelos@otenet.gr
web site: www.skopelos.gr