Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Εκδότης
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 21 Σταυρούπολη Μονή Λαζαριστών 564 30 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 589140
e-mail: info@greekstatemuseum.com
web site: www.greekstatemuseum.com