Νίκας / Ελληνική Παιδεία Α.Ε.
Εκδότης
Διεύθυνση: Σόλωνος 120 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3307079
e-mail: info@nikasbooks.gr
web site: www.nikasbooks.gr