Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.
Εκδότης
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 42 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8894800
e-mail: dpse@hch.culture.gr