Μοτίβο
Εκδότης
Διεύθυνση: Πλαπούτα 2 & Καλλιδρομίου, 114 73 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8222835
e-mail: info@motibo.com
web site: www.motibo.com
Βαγγέλης Γεωργακάκης