Ερίννη
Εκδότης
Διεύθυνση: Σόλωνος 69 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3629642
Γιώργος Φιλιππότης, Ανδρέας Φιλιππότης