Διόνικος
Εκδότης
Μαρία Τσακουρίδου & ΣΙΑ ΟΕ
Διεύθυνση: Γραβιάς 9-13 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3801777
e-mail: info@dionicos.gr
web site: www.dionicos.gr
Μαρία Tσακουρίδου