Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Εκδότης
Διεύθυνση: Τριπόδων 28, 105 58 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3225245
e-mail: elet@ellinikietairia.gr
web site: www.ellinikietairia.gr