Αίσωπος
Εκδότης
Διεύθυνση: Ματθαίου Λιούγκα 30 166 75 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9648215
e-mail: bagiasa@otenet.gr