Πλανητάριο Θεσσαλονίκης
Εκδότης
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 45, 546 25 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 533902
e-mail: planitario@astronomy.gr
web site: www.astronomy.gr
Υποκατάστημα: Πανεπιστημίου 56 Μέγαρο Ερμής, 2ος όροφος Τ.Κ. 10678 Αθήνα τηλ.: 210 3845102, 210 3842080 fax.: 210 3842030