Κουλτούρα
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαντζάρου 4, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3636281
Λάμπρος Κωστακιώτης