Εκδόσεις Κέρκυρα - Economia Publishing
Εκδότης
"Εκδόσεις Κέρκυρα" Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
Διεύθυνση: Βλαχάβα 6-8 105 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3314714
e-mail: sales@economia.gr
web site: www.economia.gr
Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη
Κεντρική διάθεση: "Νομική Bιβλιοθήκη" Μαυρομιχάλη 23 106 80 Αθήνα τηλ.: 210 3678800 fax: 210 3678922 e-mail: info@nb.org eeb site: www.nb.org