Καρακώτσογλου
Εκδότης
Διεύθυνση: Καλλιδρομίου 7 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3642318
e-mail: info.karakotsoglou@otenet.gr, info@neesklasikes.gr
web site: www.karakotsoglou.com