Πελεκάνος
Εκδότης
Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 31 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3827539
e-mail: pelekanbooks@gmail.com
web site: www.e-pelekanos.gr.
Βερβάτης Γιώργος