ΚΨΜ
Εκδότης
Εκδόσεις ΚΨΜ
Διεύθυνση: Κιάφας 3 & Ακαδημίας 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3813838
e-mail: info@kapsimi.gr
web site: www.kapsimi.gr