Πολύχρωμος Πλανήτης
Εκδότης
Διεύθυνση: Αντωνιάδου 6, 104 34 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8826600
e-mail: info@colourfulplanet.com
web site: www.colourfulplanet.com
Μαρίνα Γαλανού