Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος - Ιστορικό Αρχείο
Εκδότης
Πολιτιστική Συμβολή της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 47, 105 60 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3217595
e-mail: istorico@otenet.gr
web site: www.emporiki.gr
Χρήστος Αδαμόπουλος