Καμπύλη
Εκδότης
Διεύθυνση: Αντιγόνης 60 104 42 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5156820
e-mail: info@kampili.gr
web site: www.kambili.gr
Σκηνιώτης Γεώργιος