Αλόη
Εκδότης
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 103 121 32 Περιστέρι Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5740506
e-mail: aloi@compulink.gr
web site: www.aloe.gr