Ιερόν Ησυχαστήριον Μοναζουσών "Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος"
Εκδότης
Διεύθυνση: Σουρωτή, Βασιλικά 570 06 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 23960 41320