Πλατύπους
Εκδότης
Διεύθυνση: Χαλανδρίου 5 153 43 Αγ. Παρασκευή
Τηλέφωνο: 210 6002605
e-mail: info@platypus.gr
web site: www.platypus.gr