Συναξάρι
Εκδότης
Διεύθυνση: Σαρβάνη 4 570 10 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 332401
e-mail: cynaxari@otenet.gr